Tussen complete openheid en volstrekte privacy

Suntex is er in geslaagd een systeem te ontwikkelen waarbij alle behoeften tussen open ruimte en ongestoorde rust kunnen worden beantwoord, zonder dat aan gebruiksvriendelijkheid of ontwerp enige afbreuk wordt gedaan.

De jaloezieŽn tussen het glas worden met name ingebouwd in scheidingswanden of isoleerglas. Door het gebruik van glas in scheidingswanden, wordt op kantoor een 'open sfeer' gecreŽerd en als er behoefte aan is, kan men d.m.v. de op het profiel gemonteerde knop van de tiltmaster de lamellen van de jaloezie verdraaien, waardoor de privacy wordt gewaarborgd.

Suntex weet dat producenten van scheidingswanden projectmatig werken en dat het nakomen van afspraken en het vermijden van fouten essentieel is. Achteraf herstellen is immers een kostbare aangelegenheid. Voor ons is het vanzelfsprekend een uitstekende kwaliteit te leveren, zonder dat de klant het risico loopt te moeten reclameren. Daarnaast realiseert Suntex zeer korte levertijden. Deze bedraagt bij normale opdrachten uiterlijk 5 werkdagen (sneller is vaak mogelijk) en bij grote opdrachten of speciale maten in overleg.

Eigenschappen en mogelijkheden van de Suntex-tussen-het-glas-jaloezie:

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met ons.

» Ga terug